Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodási díjszámlázás és ügyfélszolgálat modul ERP rendszerhez

Adott egy vállalatirányítási rendszer, amiben egy cég minden könyvelési, készletezési, számlázási, pénzügyi mozzanata követhető. Ez olyan speciális modulokkal egészült ki, amelyekkel egy hulladékgazdálkodási cég számára teljes körű adminisztrációs rendszert biztosít.

Kiknek ajánljuk?

Azoknak a cégeknek, akik

  • hulladékátvétellel, -mérlegeléssel, -kezeléssel foglalkoznak;
  • nagyszámú szerződésállománnyal rendelkeznek, akár több településen is;
  • tömeges számlázást hajtanak végre rendszeres időközönként.

Miért ajánljuk?

  • komplett rendszer – egyszerű adminisztráció
  • tömeges karbantartási funkciók – gyors, hatékony, jelentős időmegtakarítás
  • kintlévőség-kezelés – árbevétel növekedés
  • jelentés és tervezés – vezetői döntéshozatal támogatása

Támogatott területek

Szerződés-nyilvántartás, melyben könnyen kereshetőek a partnerek bármilyen adat alapján: vevő neve, település, utca, házszám, partner azonosító, tároló azonosító. Gyorsan rögzíthető bármilyen szerződésben bekövetkező változás.

A szerződés kartonján adminisztrálható a szolgáltatás esetleges szüneteltetése, kedvezmények rögzítése, a tárolók kiadása, cseréje, visszavétele. Tömegesen és egyedileg is módosíthatóak az ürítési napok, amely alapja a pontos számlázásnak. A szerződések lezárhatóak, de archív állományban is bármikor megtekinthetőek.

Egy vevőhöz több szerződés is tartozhat, a vevő rendelkezik egyenleggel, számlával, kintlévőséggel, és egyéb számlázáshoz kapcsolódó adatokkal. A vevő kartonján kialakításra kerül a rezsicsökkentés számításának göngyölt nyilvántartása, amely megfelel a törvényi előírásoknak, és megjeleníthető a számlán is.

Amennyiben a vállalat egyedi azonosítóval tartja nyilván a tárolóit, lehetőség van minden egyes tárolót eszerint nyomon követni, rákeresni, hogy hol található aktuálisan, mettől meddig volt kihelyezve. A tárolókhoz tárgyi eszköz interface is rendelkezésre áll.

A rendszer alkalmas több ezres számú számla gyors előállítására. A felhasználó tetszőleges szűrésekkel és feltételekkel indíthatja a számlák generálását (településenként, vevőtípusonként, szerződésenként), amiket a könyvelés előtt ellenőrizhet, és ha szükséges, javíthat. A számlázási mód igény szerint alakítható. Beállítható pontos ürítés darabszám szerint, időszakonként vagy bármilyen más metódus alapján.
A rendszer úgy került kialakításra, hogy egyetlen ügyfél számlázása sem maradhat ki a sorból, nincs elmaradt árbevétel. Számlázás után lehetőség van nyomtatásra, vagy a számlaállomány elküldésére egy nyomtató-postázó külső cég felé. A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályi változások bármikor beilleszthetőek a rendszerbe, mint pl. a rezsicsökkentés hatásának számítása és megjelenítése.

A vállalatirányítási rendszerekre jellemző ártörzs mellett még kialakításra került egy árkarbantartó felület, ahol önkormányzati rendeletek szerint lehet a településekre vonatkozó árakat felvinni, akár eltérő időpontokban is.

A rendszerben – amellett, hogy korosító listákkal tudja szolgálni a kintlévőség figyelését – lehet felszólító leveleket generálni. Ennek kiegészítéseként egy behajtási modul is működik, amelyben olyan behajtásra szánt csomagokat lehet összeállítani, amelyet külső behajtóknak vagy a település jegyzőjének lehet átadni, és követni az átadott számlaállomány további sorsát. Lekérdezhető a behajtás sikeressége, összes költsége, stb. Vevőhöz, illetve számlához be lehet állítani különféle – rendeletekben szabályozott – fizetésre vonatkozó kedvezményeket.

A beérkező, illetve kimenő szállítások rögzítése mérlegjegyen történik. A beszállított hulladékot készletként nyilvántartja, a hulladék átvételéről pedig, mint elvégzett szolgáltatásról, számlát állít ki, amely beállított paraméterek alapján automatikusan is készülhet, amennyiben a beszállítás díjköteles szolgáltatás volt. A rendszerbe lehet különböző kedvezményes mennyiségeket, árakat beállítani. Egyszerűen előállíthatók a környezetvédelmi és egyéb hatóságok által kért jelentések, mint például EWC-kód szerinti termékforgalom.

A csoportos beszedési megbízások alapján olyan állomány készíthető, amelyet a kezelő bank importálni és feldolgozni képes. Ugyanez igaz a bankon keresztül folyó befizetésekre is.